Zasady korzystania ze strony internetowej www.hejgej.pl

Operatorem zarządzającym Stroną internetową www.hejgej.pl jest firma Media Travel Cafe Magdalena Długosz, NIP 7271959296, z siedzibą pod adresem 94-104 Łódź, ul. Obywatelska 139. Operator prowadzi sprzedaż usług turystycznych na podstawie wpisu nr 445 z dnia 26.07.2018r do Rejestru Organizatorów Turystyki, numer ewidencyjny 20260, oraz umów agencyjnych z organizatorami usług. Operator prowadzi sprzedaż produktów ubezpieczeniowych jako autoryzowany partner multiagencji ubezpieczeniowej Unilink S.A.

Kontakt z Operatorem możliwy jest w formie elektronicznej, poprzez wysłanie wiadomości na adres email hej@hejgej.pl, telefonicznie pod numerem +48 787 787 810 lub w formie listu poleconego dostarczonego pod adres siedziby firmy.

Strona jest ogólnodostępna, a każdy Użytkownik, który korzysta ze Strony, oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje postanowienia niniejszych Zasad korzystania oraz Polityki prywatności.

Operator publikuje na Stronie ogłoszenia turystyczne, informacje o wydarzeniach i lokalizacjach, a także udostępnia formularze kontaktowe umożliwiające kontakt Użytkownika z Operatorem.
Strona internetowa www.hejgej.pl nie jest miejscem zawierania transakcji.

Ogłoszenia turystyczne opublikowane na Stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, paragraf 1 Kodekcu Cywilnego.

Dane zawarte w Ogłoszeniach turystycznych (w tym cena i dostępność miejsc) wprowadzane są na podstawie wartości z dnia publikacji ogłoszenia.
Użytkownik może uzyskać zaktualizowane dane dotyczące Ogłoszenia turystycznego, kontaktując się z Operatorem.

Informacje o wydarzeniach i lokalizacjach, tworzone są na podstawie danych dostępnych w dniu opublikowania wpisu. Operator nie aktualizuje wpisów, ani nie udziela informacji na temat wydarzeń i lokalizacji.

Operator nie odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualność ogłoszenia lub informacji.

Firma Media Travel Cafe jest pośrednikiem w sprzedaży usług turystycznych pomiędzy Organizatorem a Klientem. Sprzedaż, realizacja usługi turystycznej oraz polityka zwrotów i reklamacji, dokonywane są na podstawie regulaminu Organizatora turystycznego właściwego dla danej usługi.
Firma Media Travel Cafe prowadzi sprzedaż produktów ubezpieczeniowych na zasadach określonych w regulaminie multiagencji ubezpieczeniowej Unilink S.A.

Wszelkie zastrzeżenia dotyczące działania Strony internetowej www.hejgej.pl Użytkownik może zgłosić Operatorowi przesyłając wiadomość na adres e-mail hej@hejgej.pl.