Polityka prywatności

Media Travel Cafe Magdalena Długosz dokłada wszelkich starań, aby dotyczące Państwa informacje pozostawały prywatne. W związku z tym publikujemy dokument wyjaśniający zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji. Prosimy o uważne przeczytanie dokumentu w celu zrozumienia naszej polityki prywatności oraz sposobu wykorzystania Państwa danych osobowych.
Jednocześnie przypominamy, że korzystając ze strony internetowej www.hejgej.pl, wyrażasz zgodę na to, że Media Travel Cafe Magdalena Długosz ma upoważnienie do zbierania, używania i przekazania danych osobowych użytkownika zgodnie z przepisami i postanowieniami tej Polityki Prywatności.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Media Travel Cafe Magdalena Długosz z siedzibą w Łodzi, przy ul. Obywatelskiej 139.

 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku braku zgody na ich podanie i przetwarzanie nie będziemy mogli zawrzeć, oraz zrealizować umowy, lub podjąć jakiegokolwiek działania na Państwa życzenie przed zawarciem umowy. Dane osobowe są zbierane tylko po wcześniejszym zezwoleniu udzielonym przez Państwa do zbierania i wykorzystywania poszczególnych informacji w ramach niniejszych zasad.

 3. Przetwarzanie danych osobowych następuje w celu przetwarzania Państwa zapytań i działań na naszej stronie,

  utworzenia, zarządzania i utrzymania konta Klienta, obsługi Klienta, przedstawienia Państwu oferty, w celu przygotowania umowy sprzedaży usługi/imprezy turystycznej lub w celu jej zawarcia, w celu realizacji umowy, analizy danych i badań statystycznych w celu poprawy oferowanych usług i technologii, w celu powiadomienia o nowych usługach, a także na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, archiwizacji, na potrzeby działań promocyjnych, handlowych, oraz w celu udzielenia odpowiedzi na pisma i wnioski.

 1. Możemy pozyskać następujące kategorie Państwa danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, płeć, telefon kontaktowy, adres e-mail, preferencje, w przypadku płatności adres rozrachunkowy i/lub numer karty kredytowej, w szczególnych wypadkach: numer pesel, numer dokumentu tożsamości/paszportu, data ważności tych dokumentów i miejsce ich wydania, informacje na temat zdrowia.

 2. Podane przez Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom, w tym liniom lotniczym,

  autokarowym, promowym, kolejowym, hotelom, firmie ubezpieczeniowej, agentom współpracującym z Media Travel Cafe Magdalena Długosz na podstawie umów agencyjnych, kontrahentom zagranicznym oraz touroperatorom, w celu realizacji zawartej z Media Travel Cafe Magdalena Długosz umowy, pilotom, rezydentom, firmom kurierskim/pocztowym, podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 3. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, o ile udział w imprezie turystycznej nie jest realizowany przez lub w państwie trzecim. Przez państwo trzecie rozumie się wszystkie kraje poza państwami członkowskimi Unii Europejskiej, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, innymi krajami będącymi sygnatariuszami porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Szwajcarią.

 4. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu ich przetwarzania oraz od przepisów prawa, które obligują Media Travel Cafe Magdalena Długosz do przetwarzania danych przez określony czas. W przypadku podpisania umowy o uczestnictwo w imprezie turystycznej lub dokonania jakiejkolwiek płatności okres przetwarzania danych osobowych wynosi 10 lat od końca okresu podatkowego. W przypadku udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych okres przetwarzania trwa do czasu jej wycofania lub do innego, ustalonego w tej zgodzie czasu.

 5. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wycofania zgody na ich dalsze przetwarzanie, przeniesienia danych osobowych.

 6. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

 7. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez Media Travel Cafe Magdalena Długosz mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 8. W sprawie ochrony danych można skontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem e-mail rodo@tcook.pl lub pocztą tradycyjną pisząc na adres: Media Travel Cafe Magdalena Długosz, ul. Obywatelska 136, 94-104 Łódź.

Polityka cookies

Media Travel Cafe Magdalena Długosz oraz nasi partnerzy używają technologii ciasteczek lub podobnych technologii do analizy trendów, administrowania stroną, śledzenia ruchów użytkowników na stronie oraz gromadzenia informacji demograficznych o naszej bazie użytkowników jako całości. Użytkownicy nie mogą kontrolować wykorzystania ciasteczek z poziomu jednostkowej przeglądarki.
Użytkownik może zezwolić lub zabronić używania i akceptowania ciasteczek na swoim komputerze. Jeżeli ciasteczka są zablokowane przez użytkownika, może to uniemożliwić korzystanie ze strony.

 

HejGej.pl